działalnośc gospodarcza

Przedsiębiorcza Pani Basia pobierała zasiłek macierzyński w okresie od 6 marca 2016 r. do 4 marca 2017 r. od wysokiej podstawy wymiaru. Po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego nie dokonała w terminie 7 dni przerejestrowania i w efekcie do ubezpieczenia chorobowego została zgłoszona w dniu 14 marca 2017 r. Powstała zatem luka w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym […]

Osoba współpracująca – kto to taki?

Katarzyna Mrozowska07 grudnia 2016Komentarze (0)

Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą uważa się m.in. małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające pod warunkiem, że pozostają oni we wspólnym gospodarstwie domowym oraz współpracują przy prowadzeniu tejże działalności. Osoba taka podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym od dnia rozpoczęcia współpracy przy […]

ZUS-y sobie a sąd sobie, każdy sobie rzepkę skrobie – można by rzec parafrazując Wyspiańskiego. Kwestia objęcia ubezpieczonego dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym na zasadzie dorozumianego wniosku to jedna z wielu kwestii, która dzieli sądy i organ rentowy. Zacznijmy od początku. Osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Natomiast ubezpieczenie chorobowe […]

Punktualność to cnota nie tylko w codziennym życiu. Odpowiednie wyczucie czasu procentuje także w sferze ubezpieczeń społecznych. Od terminowego zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zależy, czy otrzymamy zasiłek, czy obejdziemy się smakiem. Zgodnie z generalną zasadą, objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od […]