Zarzut wadliwości – nowa broń w rękach ZUS

Katarzyna Mrozowska24 lutego 2017Komentarze (1)

To, że lekarze orzecznicy ZUS uzdrawiają w cudowny sposób osoby wnioskujące o rentę z tytułu niezdolności do pracy, nikogo już nie dziwi. Ostatnio jednak pojawia się nowa praktyka ZUS. Od korzystnych orzeczeń lekarza orzecznika,  stwierdzających całkowitą lub częściową niezdolność do pracy, zarzut wadliwości zgłasza Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Praktycznie wszystkie decyzje odmawiające prawa do renty, które trafiły na moje ręce w tym roku, były wynikiem zgłoszonego przez Prezesa zarzutu wadliwości, a klienci otrzymywali następującą informację:

Czym jest zarzut wadliwości?

Zgodnie z art. 14 d ustawy o emeryturach i rentach Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika, może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia i przekazać sprawę do rozpatrzenia komisji lekarskiej. O zgłoszeniu zarzutu wadliwości orzeczenia jednostka organizacyjna Zakładu niezwłocznie zawiadamia osobę zainteresowaną.

Oznacza to, że orzeczenie lekarza orzecznika może zostać poddane kontroli:

  • po pierwsze – przez osobę zainteresowaną, która w terminie 14 dni może złożyć sprzeciw,
  • po drugie – przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który w tym samym terminie może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia. Wynika to z faktu, że do kompetencji Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy m.in. nadzór nad wykonywaniem orzecznictwa w zakresie niezdolności do pracy.

W jednym i w drugim przypadku sprawa zostaje przekazana do rozpatrzenia przez komisję lekarską. Prezes Zakładu może przekazać do rozpoznania przez komisję lekarską każdą sprawę, jeżeli stwierdzi, że orzeczenie lekarza orzecznika jest niezgodne ze stanem faktycznym lub zasadami orzecznictwa o niezdolności do pracy.

Nie trudno się domyślić, że komisja podzieli zdanie Prezesa ZUS, zweryfikuje orzeczenie lekarza orzecznika i ustali, że zainteresowany jest zdolny do pracy. W efekcie zostanie wydana decyzja odmowna, którą trzeba będzie skarżyć do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Co istotne, uprawnienie kontrolne Prezesa ZUS zazwyczaj realizowane jest przed wydaniem decyzji w sprawie o świadczenie z ubezpieczenia społecznego. Sąd Najwyższy wskazuje jednak, że wykonywanie czynności nadzorczych przez Prezesa Zakładu, nie jest wyłączone także po wydaniu i uprawomocnieniu się decyzji w sprawie świadczeń (wyrok Sądu Najwyższego  z dnia 3 grudnia 2013 r., I UK 190/13).

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Jerzy Listopad 19, 2017 o 14:11

Witam,
Kkolejny już raz składam odwołanie do Sądu o dalszą rentę.
W moim wypadku inne osoby figurują w składzie komisji lekarskiej, która badała mnie w dniu 22.09.2017r. a zupełnie inne (za wyjątkiem dr T. D) w składzie komisji lekarskiej w przesłanym mi orzeczeniu komisji lekarskiej z dnia 24.10.2017r. Orzeczenie komisji było podstawą decyzji ZUS do odmowy mi prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Stąd wynika, że za wyjątkiem doktora T. D. inni członkowie komisji lekarskiej mnie badali a zupełnie inni członkowie komisji lekarskiej, którzy w ogóle nie uczestniczyli w badaniu i nie widzieli mnie na oczy orzekali w decyzji będącej podstawą do pozbawienia mnie prawa do dalszej renty! Czy w tym wypadku można mówić o naruszeniu przepisów prawa przez ZUS a jeśli tak to jakich? Czy orzeczenie komisji lekarskiej nie jest tu EWIDENTNIE wadliwe ?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: