maj 2016

Czy ZUS może obniżyć wysokość mojego wynagrodzenia? To pytanie pada bardzo często z ust przyszłych zaniepokojonych matek. A to dlatego, że media pełne są historii o tym, jak ZUS obniża pensję kobiet w ciąży do minimalnego wynagrodzenia za pracę, po to by płacić mniejszy zasiłek. Zasadniczo prawo pracy daje pracodawcom swobodę kształtowania systemu wynagrodzeń. Oznacza […]

W 2013 roku wprowadzono tzw. “urlop wychowawczy dla przedsiębiorców” tj. możliwość zawieszenia działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem na okres do 3 lat. Stało się tak za sprawą nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Urlop wychowawczy dla przedsiębiorców nie jest jednak tożsamy z urlopem wychowawczym przysługującym pracownikom. Rozwiązania choć podobne, mają jednak istotne […]