czerwiec 2016

Punktualność to cnota nie tylko w codziennym życiu. Odpowiednie wyczucie czasu procentuje także w sferze ubezpieczeń społecznych. Od terminowego zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zależy, czy otrzymamy zasiłek, czy obejdziemy się smakiem. Zgodnie z generalną zasadą, objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od […]

Wygrana w sądzie a odsetki od ZUS

Katarzyna Mrozowska14 czerwca 2016Komentarze (1)

Walka w sądzie o rentę czy emeryturę może trwać bardzo długo. Czy po miesiącach oczekiwania i wygranej sprawie możemy liczyć na odsetki od ZUS-u? Jeżeli ZUS – w terminach przewidzianych w przepisach – nie ustalił prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego świadczenia, jest obowiązany do wypłaty odsetek od tego świadczenia w wysokości odsetek ustawowych […]

Jak wiadomo nie od dziś – najlepsze historie pisze samo życie. Nie inaczej było w przypadku Pana Jana. Pan Jan był zatrudniony u swojego pracodawcy od 1978 r. Od początku zatrudnienia pracował w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku dwuczłonowym spawacz – monter.  Prace te wymienione są w tzw. wykazie „A” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia […]