listopad 2016

Kwestia zmiany schematu podlegania ubezpieczeniom społecznym po nabyciu prawa do zasiłku macierzyńskiego budzi sporo emocji. Nie bez przyczyny –  osób, które straciły prawo do zasiłku chorobowego po zasiłku macierzyńskim na skutek braku zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego jest bardzo wiele. Dzisiaj pozwolę sobie przytoczyć stanowiska Sądów Apelacyjnych dotyczące powyższych kwestii, by przyjrzeć się temu, jak […]

Zasiłek macierzyński a praca zarobkowa

Katarzyna Mrozowska10 listopada 2016Komentarze (1)

Osoby pobierające zasiłek macierzyński, czy to z tytułu umowy o pracę czy też z tytułu prowadzonej działalności, bardzo często są zainteresowane podjęciem dodatkowej pracy. Obawiają się jednak, że stracą przez to prawo do zasiłku macierzyńskiego. Czy słusznie? Dzisiaj temat – wydawałoby się bardzo dobrze znany – wciąż jednak padają liczne pytania o możliwość wykonywania pracy […]

Niezdolny do pracy a renty brak…

Katarzyna Mrozowska09 listopada 20162 komentarze

Dzisiaj wpis ku przestrodze – jak nieznajomość prawa szkodzi. W tym konkretnym przypadku – osobom ubiegającym się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Renta z tytułu niezdolności do pracy jest świadczeniem z ubezpieczenia społecznego wypłacanym przez ZUS. Przysługuje osobie, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej. Kluczowe i podstawowe znaczenie w przypadku […]