luty 2018

Jakiś czas temu pisałam o możliwości kwestionowania przez ZUS wysokości wynagrodzenia za pracę, w sytuacji gdy wynagrodzenie to zostało znacznie zawyżone przez strony umowy na potrzeby przyszłych świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Pojawiało się pytanie, czy takie działanie ZUS jest dopuszczalne. Obniżenie wynagrodzenia przez ZUS zgodne z Konstytucją Ostateczną odpowiedź przyniósł wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 […]