Marzec 2020

Koronawirus spędza sen z powiek nie tylko przedsiębiorcom, ale też osobom pobierającym świadczenia przyznane w związku z orzeczeniem o niezdolności do pracy. Chodzi głównie o rencistów, którym w najbliższym czasie upływa ważność orzeczeń. Koniec ważności orzeczenia oznacza bowiem koniec świadczenia. Sytuacja jest tym bardziej problematyczna, że ZUS na swoich stronach informuje, iż do dnia 10 […]

Wszyscy funkcjonujemy ostatnio w zupełnie nowej rzeczywistości, a to za sprawą koronawirusa. Jedni odczuwają jej skutki bardziej, inni mniej. Dzisiaj kilka informacji o tym, jakie świadczenia przysługują osobom objętym obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy. Kwarantanna a świadczenia chorobowe Osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej […]

Wszyscy przyzwyczailiśmy się, że odwołanie od negatywnej decyzji ZUS składa się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. W przypadku kwestionowana decyzji Prezesa ZUS, w przedmiocie odmowy prawa do świadczenia w drodze wyjątku,  procedura wygląda zupełnie inaczej. Świadczenia w drodze wyjątku – tryb odwoławczy Zgodnie z art. 83 ust. 4 […]

Świadczenia w drodze wyjątku

Katarzyna Mrozowska23 marca 2020Komentarze (0)

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego, takie jak renty czy emerytury, przysługują co do zasady tym ubezpieczonym, którzy spełniają wszystkie ustawowe warunki nabycia prawa do danego świadczenia określone w ustawie. Czasem zdarza się jednak, że ze względu na różne okoliczności życiowe ubezpieczony nie może wykazać się spełnieniem wszystkich przesłanek, a co za tym idzie nie może otrzymać […]