dziedziczenie długu wobec ZUS

Dziedziczenie długów wobec ZUS

Katarzyna Mrozowska06 października 2017Komentarze (0)

… I nie odpuszczę Ci nawet po śmierci… Tak mogłaby brzmieć dobrze znana wszystkim treść przysięgi, gdyby składał ją ZUS płatnikowi. Dlaczego? Obowiązkiem każdego płatnika składek jest rzetelne i terminowe uiszczanie należnych składek. Obowiązkiem zaś organu rentowego jest egzekwowanie składek, które opłacone nie zostały. Z obowiązku tego nie zwalnia nawet śmierć płatnika. W takiej sytuacji […]