odsetki

Dziedziczenie długów wobec ZUS

Katarzyna Mrozowska06 października 2017Komentarze (0)

… I nie odpuszczę Ci nawet po śmierci… Tak mogłaby brzmieć dobrze znana wszystkim treść przysięgi, gdyby składał ją ZUS płatnikowi. Dlaczego? Obowiązkiem każdego płatnika składek jest rzetelne i terminowe uiszczanie należnych składek. Obowiązkiem zaś organu rentowego jest egzekwowanie składek, które opłacone nie zostały. Z obowiązku tego nie zwalnia nawet śmierć płatnika. W takiej sytuacji […]

Wygrana w sądzie a odsetki od ZUS

Katarzyna Mrozowska14 czerwca 2016Komentarze (1)

Walka w sądzie o rentę czy emeryturę może trwać bardzo długo. Czy po miesiącach oczekiwania i wygranej sprawie możemy liczyć na odsetki od ZUS-u? Jeżeli ZUS – w terminach przewidzianych w przepisach – nie ustalił prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego świadczenia, jest obowiązany do wypłaty odsetek od tego świadczenia w wysokości odsetek ustawowych […]