Kwarantanna po przekroczeniu granicy a świadczenia chorobowe

Katarzyna Mrozowska29 marca 2020Komentarze (0)

Kwarantanna a świadczenia chorobowe

Osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana odbyć obowiązkową kwarantannę. Kwarantanna trwa przez okres 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy. W tym czasie ograniczona jest wszelka aktywność, a zatem osoba objęta kwarantanną nie może stawić w zakładzie pracy, czy też wykonywać działalności gospodarczej.

Osobie takiej przysługują więc w zamian świadczenia z tytułu choroby, tj.:

  • wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy, lub
  • zasiłek chorobowy.

Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, osoba objęta kwarantanną musi złożyć pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie, które potwierdza odbycie przez nią obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć w formie elektronicznej.  Oświadczenie trzeba dostarczyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny.

Takie oświadczenie kieruje się więc do:

  • płatnika składek tj. w zależności od rodzaju umowy, jaką posiada osoba na kwarantannie – do pracodawcy albo do zleceniodawcy. Płatnik składek przekazuje oświadczenie do ZUS nie później niż w terminie 7 dni. Oświadczenie to jest także dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny;
  • bezpośrednio do ZUS w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z  nimi współpracujących.

Co powinno zawierać takie oświadczenie?

  • dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę, tj: imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli;
  • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dzień jej zakończenia;
  • podpis.

Na tej podstawie wypłacane jest następnie wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy dla osoby odbywającej kwarantannę.

Ważne:

  • informacje powyższe dotyczą osób, które odbywając obowiązkową kwarantannę, rozpoczętą po 15 marca 2020 r.;
  • zasiłek chorobowy dla zleceniobiorców lub osób prowadzących działalność gospodarczą przysługuje pod warunkiem, że osoby te  podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Szczegółowe informacje wraz ze wzorami stosownych oświadczeń można znaleźć na stronie ZUS. 

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 733 730 870e-mail: kontakt@michalpankiewicz.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Michał Pankiewicz & Współpracownicy Kancelaria Prawna Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Michał Pankiewicz & Współpracownicy Kancelaria Prawna z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kontakt@michalpankiewicz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: