Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy za okres wsteczny

Katarzyna Mrozowska25 czerwca 2016Komentarze (0)

Punktualność to cnota nie tylko w codziennym życiu. Odpowiednie wyczucie czasu procentuje także w sferze ubezpieczeń społecznych. Od terminowego zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zależy, czy otrzymamy zasiłek, czy obejdziemy się smakiem.

Zgodnie z generalną zasadą, objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. Nie można zatem zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z datą wsteczną.

Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy za okres wsteczny

Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy za okres wstecznyWyjątek od powyższej reguły dotyczy dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, w przypadku którego istnieje dodatkowy warunek, by wniosek został złożony w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. W takiej sytuacji przedsiębiorca zostaje objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym za okres wsteczny. Oznacza to, że wszystkie rodzaje ubezpieczenia (emerytalne, rentowe, dobrowolne chorobowe) powstaną z tą samą datą. Z taką sytuacją mamy do czynienia przykładowo, gdy:

  • rozpoczynamy prowadzenie działalności gospodarczej,
  • podejmujemy zawieszoną wcześniej działalność gospodarczą,
  • równolegle prowadzimy działalność gospodarczą i pracujemy na etacie – w sytuacji zakończenia stosunku pracy lub zmniejszenia wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W każdym z tych przypadków powstaje obowiązek zgłoszenia się do ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni. Jeżeli w tym terminie zostanie złożony także wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, to nastąpi ono od dnia wskazanego we wniosku.
We wszystkich innych przypadkach obowiązuje zasada, że zgłoszenie do dobrowolnych ubezpieczeń następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony.

Przywrócenie terminu na zgłoszenie się do ubezpieczenia chorobowego

Termin, od którego następuje objęcie danej osoby dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi i chorobowym jest terminem charakteryzującym się tym, że po jego upływie czynność zmierzająca do określonego celu – w tym wypadku do objęcia dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi w określonym czasie – staje się bezskuteczna. Data, od której następuje objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym określona w art. 14 ust. 1 ustawy  o systemie ubezpieczeń społecznych jest terminem zawitym prawa materialnego, który nie podlega przywróceniu (tak: wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2008 r. III AUa 1376/07) .

Oczekując świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, trzeba mieć na uwadze powyższe regulacje. Nie będzie bowiem możliwe podleganie ubezpieczeniu chorobowemu  za okres wsteczny, przed złożeniem wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 733 730 870e-mail: kontakt@michalpankiewicz.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Michał Pankiewicz & Współpracownicy Kancelaria Prawna Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Michał Pankiewicz & Współpracownicy Kancelaria Prawna z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kontakt@michalpankiewicz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: