Zasiłek macierzyński a dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – podsumowanie

Katarzyna Mrozowska29 stycznia 2020Komentarze (0)

W ciągu kilku ostatnich lat gorąco dyskutowany był problem wpływu zasiłku macierzyńskiego, pobieranego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na ciągłość dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorcy.

Kwestia ta miała bowiem nie lada znaczenie dla wielu ubezpieczonych, którzy na skutek braku zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego po zakończonym zasiłku macierzyńskim stracili prawo do zasiłku, albo też utracili dotychczasową wysoką podstawę świadczeń.

Pisałam o tym m.in tutaj i tutaj.

W tym czasie zgromadził się w tej kwestii spory dorobek orzeczniczy. Próżno było jednak o jednolite stanowisko, także na szczeblu Sądu Najwyższego.

Generalnie wykształciły się dwa przeciwstawne poglądy:

  1. zgodnie z pierwszym poglądem – z chwilą nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osoby prowadzącej pozarolniczą działalność ustaje i nie istnieje możliwość przystąpienia do tego ubezpieczenia ani z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, ani z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, ponieważ takiego uprawnienia nie przewiduje art. 11 ust. 2 u.s.u.s. Przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego staje się możliwe po wyczerpaniu zasiłku macierzyńskiego, w związku z przekształceniem się dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności w ubezpieczenie obowiązkowe (tak: wyrok SN z dnia 07.12.2016 r., II UK 478/15). Objęcie ubezpieczonego dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym wymaga złożenia przez niego stosownego wniosku, który potwierdziłby zamiar ponownego przystąpienia do tego ubezpieczenia po zakończonym zasiłku macierzyńskim;
  2. zgodnie z drugim poglądem – pobieranie zasiłku macierzyńskiego nie powoduje ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą. Osoba prowadząca działalność, która – będąc zgłoszoną do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – pobierała zasiłek chorobowy a następnie zasiłek macierzyński, nie musi ponownie zgłaszać się do tego ubezpieczenia po zakończeniu okresu zasiłkowego.O ubezpieczeniu chorobowym osoby prowadzącej działalność gospodarczą nie decyduje to, czy ponownie zgłosiła się do ubezpieczenia chorobowego po okresie pobierania zasiłku macierzyńskim, lecz to, czy wcześniej zgłosiła się do tego ubezpieczenia chorobowego i spełniła warunki do uzyskania zasiłku chorobowego a po nim do zasiłku macierzyńskiego, po którym mogła stać się niezdolna do pracy i korzystać z zasiłku chorobowego (tak: wyrok z dnia 13.02.2018 r. II UK 698/16 – wydany w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię, wyrok  dnia 7 kwietnia 2018 r., I UK 73/17).

Zasiłek macierzyński a dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – podsumowanie

W dniu 11.07.2019 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której wyraził pogląd, iż rozpoczęcie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, która uprzednio została objęta dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym powoduje ustanie ubezpieczenia chorobowego na podstawie art. 9 ust. 1c w związku z art. 14 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (sygn. akt: III UZP 2/19).

Uchwała ta zdaję się rozwiewać występujące dotąd rozbieżności, a stanowisko tam wyrażone uznać należy obecnie za obowiązujące. Świadczą o tym przegrywane licznie po tej dacie sprawy sądowe.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 733 730 870e-mail: kontakt@michalpankiewicz.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Michał Pankiewicz & Współpracownicy Kancelaria Prawna Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Michał Pankiewicz & Współpracownicy Kancelaria Prawna z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kontakt@michalpankiewicz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: