Zwolnienie ze składek ZUS a wysokość zasiłku

Katarzyna Mrozowska02 kwietnia 20205 komentarzy

Tarcza antykryzysowa już obowiązuje.  Pojawiają się też pierwsze wątpliwości i pytania dotyczące jej stosowania. Dziś kilka słów na temat wysokości zasiłku chorobowego w razie zwolnienia ze składek ZUS. Czy zwolnienie obniży wysoki zasiłek? Odpowiedź poniżej.

Zwolnienie ze składek ZUS a wysokość zasiłku

Czy przy jednoosobowej działalności gospodarczej zmieni się podstawa zasiłku, jeśli skorzystam ze zwolnienia z płacenia składek na 3 miesiące w ramach tarczy antykryzysowej (składki za marzec, kwiecień, maj)? Ostatni raz zasiłek pobierałam za styczeń.

Zgodnie z założeniami Tarczy antykryzysowej przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą może uzyskać zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne. Musi jednak spełniać następujące warunki:

  • prowadzić działalność przed dniem 1 lutego 2020 r.
  • uzyskać przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, w kwocie nie przekraczającej tj. 15.681,00 zł.

Jeśli znajduje się w gronie szczęśliwców i spełnia powyższych warunków, musi złożyć wniosek w ZUS. Zostanie wtedy zwolniony z obowiązku zapłaty nieopłaconych jeszcze składek na własne:

  • obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  • ubezpieczenie wypadkowe
  • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
  • ubezpieczenie zdrowotne
  • Fundusz Pracy
  • Fundusz Solidarnościowy

należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Zwolnienie ze składek może uzyskać również przedsiębiorca, zgłaszający do ubezpieczeń maksymalnie 9 osób, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 lutego 2020 r. i był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. Chodzi zatem o tzw. małe firmy. Zwolnienie obejmie w takim przypadku składki wykazane przez przedsiębiorcę w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres. Dotyczy to składek za: osobę prowadzącą pozarolniczą działalność (na jej własne ubezpieczenia), za osoby współpracujące, za pracowników oraz za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia bądź innej umowy cywilnoprawnej.

Aby uzyskać zwolnienie przedsiębiorca  składa w ZUS wniosek na druku RDZ w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Trzeba też pamiętać o konieczności przesłania dokumentów rozliczeniowych za okres marzec – maj 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku ich składania.

Zwolnienie ze składek ZUS a wysokość zasiłku

Tarcza przewiduje, że osoby zwolnione z obowiązku opłacania składek zachowają w okresie zwolnienia prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa. Otrzymają zatem zasiłek chorobowy, opiekuńczy czy macierzyński. Warunkiem jest jednak to, by pozostawały w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym w dniu 1 lutego 2020 r.

Ustawa mówi także, że w przypadku osób prowadzących działalność i osób z nimi współpracujących, składki na ubezpieczenia społeczne zwolnione z obowiązku ich opłacania traktuje się jak składki opłacone.

Wracając do pytania:

w mojej ocenie zwolnienie ze składek nie wpływa ani na samo prawo do zasiłku, ani na jego wysokość. Skoro składki uznaje się za opłacone to zachowana zostaje ciągłość ubezpieczenia. A jeśli tak – powinna obowiązywać dotychczasowa podstawa wymiaru świadczeń. Zwolnienie ze składek nie powinno zatem wpłynąć na obniżenie wysokiego zasiłku. Jak jednak do tematu podejdzie ZUS – pokaże praktyka.

Na zakończenie trzeba jeszcze dodać, że zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od najniższej dopuszczalnej podstawy wymiaru tych składek dla danego przedsiębiorcy. W dokumentach rozliczeniowych powinno się zatem wskazać minimalną podstawę.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 733 730 870e-mail: kontakt@michalpankiewicz.pl

{ 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Kamila 4 kwietnia, 2020 o 23:32

Witam, prowadzę 1 osobową działalność, opłaciłam 1.04. br pełną składkę za marzec, następnie dowiedziałam się o możliwości umorzenia, czy mimo to mogę wnioskować o umorzenie składek za 3 mce w tym marzec? Wiem, że wniosek mogę złożyć do 30.06,ale czy w tym czasie płacić składki czy nie? Mam wysoką podstawę do zasiłku, więc mnie to nurtuje.. I czy mogę wnioskowac o tzw postojowe (spełniam warunki) jeśli wnioskowalam już o zasiłek opiekuńczy?
Zastanawiam się jeszcze nad warunkiem bycia w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1.02, do 16.02 byłam na zasiłku macierzyńskim, od 17.02 zarejestrowałam się ponownie w Zusie w tym także do dobrowolnego chorobowego, więc będąc na macierzyńskim jestem z zasady w chorobowym prawda? Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Kamila 7 kwietnia, 2020 o 14:44

Dzwoniłam do ZUS i dowiedziałam się że nie mogę anulować opłaconej składki.. W marcu dodatkowo byłam 2 dni na chorobowym i później od drugiej połowy marca zasiłek opiekuńczy na dziecko w związku z Covid-19, myślałam, że najpierw opłacę pełną składkę za marzec , a później po otrzymaniu zasiłku zrobię wyrównanie, do tej pory tak kazano robić w Zusie. Tylko jeśli zrobię wyrównanie to nadpłata przejdzie na kwiecień i znowu będzie skladka częściowo opłacona i nie będzie możliwości umorzenia jej.. Eh, czy faktycznie lepiej zostawić marzec nadplacony i skorzystać z umorzenia za kwiecień i maj? Płacilam składkę od najniższej podstawy. Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Katarzyna Mrozowska 7 kwietnia, 2020 o 14:48

Generalnie mowa jest o należnych, a nie opłaconych składkach za marzec, kwiecień maj. Jeśli wiec już Pani uiściła składkę za marzec, to w mojej ocenie za ten miesiąc zwolnienie nie będzie przysługiwało.

Odpowiedz

Kamila 7 kwietnia, 2020 o 15:18

Dziękuję, czyli lepiej zostawić marzec bez korekty (byłam 2 dni na chorobowym i połowa marca na opiekunczym z powodu Covid-19),żeby nadpłata nie przeszła na kwiecień i wnioskowac o umorzenie za kwiecień i maj? A czy mogę wnioskowac o postojowe, jeśli wnioskowalam o zasiłek opiekuńczy? Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Klaudia 17 listopada, 2020 o 19:37

Ustawa antykryzysowa nadal obowiązuje, a czy coś się zmieniło w kwestii zwolnienia ze składek dla przedsiębiorców, którzy zgłaszają do ubezpieczeń nie więcej niż 9 osób?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Michał Pankiewicz & Współpracownicy Kancelaria Prawna Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Michał Pankiewicz & Współpracownicy Kancelaria Prawna z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kontakt@michalpankiewicz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis: