Likwidacja pracodawcy a zasiłek macierzyński

Katarzyna Mrozowska08 sierpnia 20173 komentarze

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy (zwolnienie dyscyplinarne).

Kobieta w okresie ciąży objęta jest bowiem szczególną ochroną. Jak w przypadku każdej zasady, również od tej przewidziane są wyjątki. Otóż rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego jest możliwe, a to w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Likwidacja pracodawcy a zasiłek macierzyński

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży z powodu likwidacji pracodawcy nie oznacza jednak, że zostaje ona na przysłowiowym lodzie. W takim przypadku ustawa zasiłkowa przewiduje bowiem następujące rozwiązania:

1/ pracownicy, z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, przysługuje do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Jest to szczególne świadczenie wypacane przez ZUS do dnia poprzedzającego poród. Wynosi ono 100% podstawy wymiaru zasiłku. Warunkiem wypłaty tego świadczenia jest nie zapewnienie zwalnianej pracownicy innego zatrudnienia (art. 30 ust. 3 ustawy zasiłkowej). Obowiązek zapewnienia innego zatrudnienia spoczywa zaś na pracodawcy.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17.06.2011, II UK 374/10 wskazał, że przez “zapewnienie innego zatrudnienia”, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy zasiłkowej należy rozumieć przedstawienie pracownicy w okresie ciąży realnej propozycji nawiązania stosunku pracy na stanowisku odpowiadającym jej kwalifikacjom zawodowym, niestanowiącego zagrożenia dla stanu ciąży i uwzględniającego jej sytuację osobistą oraz rodzinną. Obowiązek zapewnienia innego zatrudnienia nie polega zatem na wskazaniu przez pracodawcę jakiegokolwiek dowolnego zatrudnienia. Niespełnienie powyższych warunków uprawnia pracownicę do odmowy przyjęcia proponowanego zatrudnienia, bez utraty prawa do zasiłku przewidzianego w art. 30 ust. 3 ustawy zasiłkowej.

2/ po urodzeniu dziecka – od dnia porodu – przysługuje zasiłek macierzyński (art. 30 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Jeśli zatem jesteś w ciąży, a Twój pracodawca został zlikwidowany, otrzymasz do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego (chyba, że pracodawca zapewni Ci inne zatrudnienie dające uprawnienia do wszelkich świadczeń), a po urodzeniu dziecka zasiłek macierzyński. W sferze uprawnień “macierzyńskich” likwidacja pracodawcy nie zmienia zatem praktycznie nic.

Co istotne, także likwidacja pracodawcy już w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie wpływa w żaden sposób na prawo do tego świadczenia.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 733 730 870e-mail: kontakt@michalpankiewicz.pl

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Urszula 18 stycznia, 2019 o 17:32

W czerwcu 2018 roku urodziłam dziecko, obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim.
Prowadziłam działalność gospodarczą ale w listopadzie 2018 roku zdecydowałam się na likwidacje z powodu ponoszonych strat. Jak wyglada kwestia mojego ubezpieczenia zdrowotnego ? Podczas rutynowej kontroli u lekarza okazało się, że wyświetlam się jako osoba nieubezpieczona. Proszę o informacje czy jest możliwość podjęcia ubezpieczenia zdrowotnego w mojej obecnej sytuacji? Dziękuje za odpowiedz.

Odpowiedz

Katarzyna Mrozowska 1 lutego, 2019 o 14:51

Zamknięcie działalności powoduje ustanie tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.
W takim przypadku należy się zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego np. jako członek rodziny. Jeśli zaś chodzi o dzieci, to dzieci do 18 roku życia niezgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny osoby ubezpieczonej lub niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, otrzymują świadczenia zdrowotne na zasadach ogólnych, jak osoba ubezpieczona.

Odpowiedz

Urszula 1 lutego, 2019 o 14:57

Pani Katarzyno,
A co w sytuacji kiedy nie mogę się zgłosić do ubezpieczenia jako członek rodziny? Mąż obecnie nie jest nigdzie zatrudniony.
Pofatygowałam się do urzędu pracy i tam mi powiedziano, że nie mogę zyskać statusu osoby bezrobotnej i posiadać z tego tytułu ubezpieczenia ponieważ przebywam na urlopie macierzyńskim. Po tym czasie jak najbardziej ale do czerwca abosutnienie. Proszę o odpowiedz.
Urszula

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Michał Pankiewicz & Współpracownicy Kancelaria Prawna Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Michał Pankiewicz & Współpracownicy Kancelaria Prawna z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kontakt@michalpankiewicz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: