Bez kategorii

Tarcza antykryzysowa już obowiązuje.  Pojawiają się też pierwsze wątpliwości i pytania dotyczące jej stosowania. Dziś kilka słów na temat wysokości zasiłku chorobowego w razie zwolnienia ze składek ZUS. Czy zwolnienie obniży wysoki zasiłek? Odpowiedź poniżej. Zwolnienie ze składek ZUS a wysokość zasiłku Czy przy jednoosobowej działalności gospodarczej zmieni się podstawa zasiłku, jeśli skorzystam ze zwolnienia […]

Wszyscy funkcjonujemy ostatnio w zupełnie nowej rzeczywistości, a to za sprawą koronawirusa. Jedni odczuwają jej skutki bardziej, inni mniej. Dzisiaj kilka informacji o tym, jakie świadczenia przysługują osobom objętym obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy. Kwarantanna a świadczenia chorobowe Osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej […]

Dla kogo świadczenie rehabilitacyjne?

Katarzyna Mrozowska08 listopada 2018Komentarze (0)

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobie, która po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolna do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Jest to zatem kolejne, po zasiłku chorobowym, świadczenie wypłacane przez ZUS w razie choroby ubezpieczonego. Świadczenie rehabilitacyjne daje możliwość kontynuowania leczenia w sytuacji, gdy okres zasiłku chorobowego jest zbyt krótki […]

Cofnięcie odwołania od decyzji ZUS

Katarzyna Mrozowska31 października 20183 komentarze

O tym, że od negatywnej decyzji ZUS można złożyć odwołanie, wie prawie każdy ubezpieczony. O prawie tym informuje strony sam organ rentowy w pouczeniu decyzji. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że możliwe jest również cofnięcie wniesionego już odwołania od decyzji ZUS. Pani Dorota chorowała kilka dni. Niestety spóźniła się z dostarczeniem do […]

Kilka dni temu krakowski sąd zakończył ponad dwuletnią batalię naszego klienta Pana Krzysztofa, o prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Z tej okazji postanowiłam napisać raz jeszcze kilka słów na temat częściowej i całkowitej niezdolności do pracy. Definicję częściowej i całkowitej niezdolności do pracy przytaczałam już wcześniej np. we wpisie Niezdolny do […]